Klasy i kategorie wystawowe ,
Tytuły wystawowe , zasady ocen i wiele innych ...
wszystko w jednym miejscu !

Klasy wystawowe :

KLASY WYSTAWOWE według FIFe :

01 klasa Supreme Champion - bez klasyfikacji i certyfikatów – ocena HP .
02 klasa Supreme Premior – bez klasyfikacji i certyfikatów – ocena HP .

Ocena HP – ocena honorowa kotów ( Honorary Prize ) , uzyskiwana po skończeniu tytułu Supreme Champion lub Supreme Premior . Koty w tych klasach nie są już klasyfikowane . Za udział w wystawie otrzymują to wyróżnienie .

03 klasa Grand International Champion - certyfikat CACS - certyfikat na tytuł Supreme Champion.
04 klasa Grand International Premior - certyfikat CAPS - certyfikat na tytuł Supreme Premior ( kastraty ).
05 klasa International Champion- certyfikat CAGCIB - certyfikat na tytuł Grand International Champion.
06 klasa International Premior - certyfikat CAGPIB – certyfikat na tytuł International Premior ( kastraty ).
07 klasa Champion- certyfikat CACIB – certyfikat na tytuł International Champion .
08 klasa Premior - certyfikat CAPIB – certyfikat na tytuł International Premior .
09 klasa OTWARTA ( powyżej 10 miesięcy kota ) - certyfikat CAC - certyfikat na tytuł Champion.
10 klasa OTWARTA ( powyżej 10 miesięcy kota - kastraty ) – certyfikat CAP – certyfikat na tytuł Premior.
11 klasa młodzieży ( wiek 7 – 10 miesięcy ) - ocena EX z klasyfikacją bez certyfikatu .
12 klasa kociąt ( wiek 4 – 7 miesięcy ) – ocena EX z klasyfikacją bez certyfikatu.
13 klasa nowicjatu lub kontrolna lub ustalenia kodu EMS.
14 klasa kotów domowych.

Dodatkowe klasy wystawowe :

15 klasa poza konkurencją lub klasa hodowlana.
16 klasa miotów – minimum 3 kociaki z tego samego miotu .
17 klasa weteranów ( 7-10 lat ) i seniorów ( powyżej 10 lat ).

Kategorie wystawowe :

Koty Rasowe na wystawach podzielone są na cztery kategorie:

Kategoria I - EXO , PER , RAG , SBI , TUV

Kategoria II - ACL , ACS , LPL , LPS , MCO , NEM , NFO , SIB , TUA

Kategoria III - BEN , BML , BSH , BUR , CHA , CYM , EUR , KBL , KBS , KOR , MAN , MAU , OCI , SIN , SNO , SOK

Kategoria IV - ABY , BAL , CRX , DRX , DSP , GRX , JBT , OLH , OSH , PEB , RUS , SIA , SOM , SPH

oraz Kategoria Kotów Domowych - HCS , HCL

Na wystawach FIFe sędziowie oceniają kota zgodnie ze standardem rasy . standard określa „ idealnego „ kota danej rasy. Opisuje on dokładnie budowę anatomiczną , typowe cechy rasy , rodzaj i długość futra , a także jego kolory w obrąbie rasy.

Kot może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Sędziowie mogą wystawić kotom następujące kwalifikacje:

- doskonałą - excellent - ( EX/ V ) – minimum 88 pkt. – z certyfikatem.
- bardzo dobrą – very good - ( SG / VG ) – minimum 76 pkt. – bez certyfikatu.
- dobrą – good ( G ) – minimum 61pkt. – bez certyfikatu.

Klasyfikacja : lokaty EX1 , EX2 , EX3 , EX4 przyznawane są dla czterech najlepszych kotów ocenianych przez jednego sędziego w tej samej klasie wystawowej . W przypadku większej ilości kotów w tej samej klasie wystawowej , kolejne koty otrzymują ocenę EX bez określenia zajętej lokaty.
Certyfikaty mogą być przyznawane tylko najlepszym kotom w danej klasie wystawowej , płci i rasie oraz kolorze , które otrzymały u sędziego ocenę EX1 . Są one niezbędne do uzyskania tytułów wystawowych FIFe.
Jednak otrzymanie oceny EX1 lub V1 nie gwarantuje otrzymania certyfikatu . Jeżeli sędzia uzna ,że kot nie uzyskał wystarczającej ilości punktów to może wystawić ocenę EX % ( mimo braku konkurencji w swojej klasie , kolorze i płci ) Jest to ocena bez prawa do certyfikatu , powody mogą się znaleźć w raporcie sędziego.

Oceny wystawowe i Certyfikaty

OCENY WYSTAWOWE ORAZ CERTYFIKATY NA TYTUŁY FIFe :

EX 1 - najlepszy kot w danej grupie kolorystycznej i klasie wystawowej ( możliwy certyfikat )
CAC - certyfikat na tytuł Champion
CAP - certyfikat na tytuł Premior ( kastraty )
CACIB - certyfikat na tytuł International Champion
CAPIB - certyfikat na tytuł International Premior ( kastraty )
CAGCIB - certyfikat na tytuł Grand International Champion
CAGPIB - certyfikat na tytuł Grand International Premior ( kastraty )
CACS - certyfikat na tytuł Supreme Champion
CAPS - certyfikat na tytuł Supreme Premior ( kastraty )
HP - ocena honorowa otrzymywana po uzyskaniu tytułu Supreme Champion lub Supreme Premior.

Kot nie może uzyskać certyfikatu jeśli nie otrzymał oceny EX1 / V1 oraz nie uzyskał minimalnej ilości punktów w swojej klasie :
- 93 punktów - w klasach otwartej lub kastratów CAC / CAP
- 95 punktów - w klasach Champion / Premior CACIB / CAPIB
- 96 punktów - w klasach International Champion / International Premior CAGCIB / CAGPIB
- 97 puntów - w klasach Grand International Champion / Grand International Premior CACS / CAPS

Koty i kotki oceniane są oddzielnie
Kastraty i kastratki nie są porównywane z innymi kotami hodowlanymi
Młodzież ( 7-10 miesięcy ) i kocięta ( 4-7 miesięcy ) otrzymuję tylko oceny EX z konkretna lokata , nie mogą otrzymać certyfikatu
Mioty kociąt ( 4 - 10 miesięcy , minimum 3 kocięta ) oceniane sa w poszczególnych kategoriach wystawowych . Najlepszy miot może być nominowany do Best in Show.
Koty domowe oceniane są w oddzielnej kategorii wystawowej . Najlepsze z nich moga być nominowane do Best in Show wystawy.

Tytuły wystawowe

TYTUŁY WYSTAWOWE FIFe :

CH Champion - Tytuł Champion

Kot musi uzyskać trzy certyfikaty CAC od trzech różnych sędziów na międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać wszystkie trzy certyfikaty CAC.
Aby otrzymać certyfikat CAC kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

PR Premior (kastraty) - Tytuł Premior

Kot musi uzyskać trzy certyfikaty CAP od trzech różnych sędziów na międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać wszystkie trzy certyfikaty CAP.
Aby otrzymać certyfikat CAP kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

IC International Champion - Tytuł International Champion

Kot musi zdobyć trzy certyfikaty CACIB od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dwa certyfikaty CACIB.
Po zdobyciu dwóch certyfikatów CACIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CACIB w innym kraju. Aby otrzymać certyfikat CACIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

IP International Premior (kastraty) - Tytuł International Premior.

Kot musi zdobyć trzy certyfikaty CAPIB od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dwa certyfikaty CAPIB.
Po zdobyciu dwóch certyfikatów CAPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CAPIB w innym kraju. Aby otrzymać certyfikat CAPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

GIC Grand International Champion - Tytuł Grand International Champion.

Kot musi zdobyć sześć certyfikatów CAGCIB od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie cztery certyfikaty CAGCIB. Po zdobyciu czterech certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć piąty i szósty certyfikat CAGCIB w dwóch różnych krajach. Aby otrzymać certyfikat CAGCIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu GIC - Grand International Champion
Kot musi zdobyć osiem certyfikatów CAGCIB od 4 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAGCIB. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy certyfikat CAGCIB w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CAGCIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

GIP Grand International Premior ( kastraty) - Tytuł Grand International Premior

Kot musi zdobyć sześć certyfikatów CAGPIB od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie cztery certyfikaty CAGPIB. Po zdobyciu czterech certyfikatów CAGPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć piąty i szósty certyfikat CAGPIB w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CAGPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu GIP Grand International Premior

Kot musi zdobyć osiem certyfikatów CAGPIB od 4 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAGCIB. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy certyfikat CAGCIB w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CAGPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

SC Supreme Champion - Tytuł Supreme Champion

Będą przyznawane odpowiednio certyfikaty CACS.
Koty, które uzyskają tytuł EC Europa Champion do końca roku 2008, będą miały tytuł niezmieniony, natomiast te, które zakończą zbieranie certyfikatów na tytuł po 01.01.2009r, będą automatycznie miały nadany tytuł SC Supreme Champion.
Kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów CACS od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CACS Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CACS w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy i dziewiąty certyfikat CACS w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CACS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu SCSupreme Champion
kot musi zdobyć jedenaście certyfikatów CACS od 6 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dziesięć certyfikatów CACS. Po zdobyciu dziesięciu certyfikatów CACS w tym samym kraju, kot musi zdobyć jedenasty certyfikat CACS w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CACS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

SP Supreme Premior (kastraty) - Tytuł Supreme Premior
Koty, które uzyskają tytuł EP Europa Premior do końca roku 2008, będą miały tytuł niezmieniony, natomiast te, które zakończą zbieranie certyfikatów na tytuł po 01.01.2009r, będą automatycznie miały nadany tytuł SP Supreme Premior.
Kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów CAPS od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAPS. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAPS w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy i dziewiąty certyfikat CAPS w w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CAPS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu SPSupreme Premior
kot musi zdobyć jedenaście certyfikatów CAPS od 6 różnych sedziów w 2 różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dziesięć certyfikatów CAPS. Po zdobyciu dziesięciu certyfikatów CAPS w tym samym kraju, kot musi zdobyć jedenasty certyfikat CAPS w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CAPS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

DODATKOWE TYTUŁY WYSTAWOWE

BIV – BEST IN VARIETY

to wyróżnienie wystawowe dla najlepszego kota w danej grupie kolorystycznej. W tej konkurencji uczestniczą wszystkie koty danego koloru niezależnie od wieku , płci . Porównanie musi się odbyć pomiędzy minimum trzema kotami. Tytuł BIV przyznawany jest z podziałem na klasy wystawowe ( dorosłe , młodzież , kocięta ) lub sędzia może może przyznać tytuł dla całej grupy kolorystycznej BIV Total. W przypadku większej ilości kotów można przyznać maksymalnie 3 tytuły BIV , osobno dla kociąt ( 4 - 7 miesięcy ) , dorosłych oraz młodzieży ( 7-10 miesięcy ) . Kastraty walczą o tytuł BIV Neuter , musza mieć skończone 10 miesięcy. Każdy kot walczący o tytuł BIV musi uzyskać minimum 95 pkt według standardu swojej rasy.

Finał wystawy - BEST IN SHOW czyli rywalizacja w " Ringu "

RYWALIZACJA O NAJWAŻNIEJSZE TYTUŁY WYSTAWOWE

NOM Best in Show

Pierwszym etapem jest zdobycie u sędziego oceniającego nominację do Best in Show – NOM Best in Show. Sędziowie wybierają najlepszego kota z danej kategorii. Sędzia może nominować po jednym kocurze , jednej kotce , jednej kastratce , jednym kastracie oraz jednym kociaku i jednym kocie z młodzieży a także kocura i kotkę weterana.
Wśród kotów domowych może sędzia nominować jednego kocura i jedną kotkę krótkowłosą HCS oraz także długowłosych HCL.
KAŻDY KOT NOMINOWANY DO BEST IN SHOW MUSI UZYSKAĆ MINIMUM 97 PUNKTÓW wg Standardu swojej rasy.

BIS - BEST IN SHOW

Jest to rywalizacja na tzw. „ Ringu „ i wybór przez wszystkich sędziów oceniających na wystawie najlepszych kotów według klas wystawowych w każdej z 4 Kategorii.

Best in Show – Najlepszy na Wystawie. Skrót BIS. Tytuł ten, jak łatwo się domyśleć, przyznawany jest najpiękniejszym kotom prezentowanym na wystawach. Co ciekawe, podczas jednej wystawy przyznaje się kilka tytułów Best in Show. I tak w każdej można nadać go najlepszemu dorosłemu kocurowi, najlepszej dorosłej kotce, najlepszemu kastratowi, najlepszej kastratce, najlepszemu juniorowi (wiek 7-10 miesięcy) i najlepszemu kociakowi (wiek 4-7 miesięcy). Dorosłe kocury i kotki mogą jeszcze rywalizować ze sobą o tytuł Najlepszego Dorosłego Kota w danej kategorii. Najpiękniejsze osobniki z każdej kategorii mogą jeszcze rywalizować ze sobą o tytuł Najpiękniejszego Kota Wystawy. Oczywiście koty domowe też mogą uzyskać tytuł Best in Show: dla najlepszego kota długowłosego i dla najlepszego kota krótkowłosego lub dla najlepszej kotki domowej i dla najlepszego kocura domowego lub dla najlepszego kota domowego. Tytuł przyznawany podczas Best in Show.

BOS - Best in Show Opposite Sex

Najlepszy Kot Przeciwnej Płci. Skrót BOS. Tytuł ten otrzymuje zwierzak, który przegrał porównanie najlepszego dorosłego kocura i najlepszej dorosłej kotki w danej kategorii. Tytuł przyznawany podczas Best in Show.

Breed Best in Show

Najlepszy kot w rasie. Skrót Breed BIS. Tytuł, który może otrzymać najpiękniejszy przedstawiciel danej rasy. Tytuł przyznawany podczas Best in Show

TUTAJ DODATKOWO INNE TYTUŁY KTÓRE MOŻNA ZDOBYĆ NA NIEKTÓRYCH WYSTAWACH :

JW JUNIOR WINNER
Kot musi zdobyć 5 x tytuł BIS w okresie pomiędzy 4 – 10 miesiącem życia w klasach wystawowych 11 i 12 – “JW” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.

WW WORLD WINNER
BIS na Wystawie Światowej – to tytuł dożywotni i umiejscowiony wraz rokiem zdobycia “WW” przed pełnym imieniem i wszelkimi innymi tytułami kota.

SW SCANDINAVIAN WINNER
BIS na skandynawskim odpowiedniku Wystawy Światowej – “SW” to tytuł dożywotni i umieszczony przed imieniem i wszelkimi innymi tytułami kota.

DSM Distinguished Show Merit
O ten tytuł ubiegać się mogą koty dorosłe w pełni uznanych ras włącznie z kastratami i koty domowe uczestniczące w wystawach międzynarodowych FIFe – klasy wystawowe 1-10 oraz 14. By uzyskać tytuł DSM kot musi minimum 10 razy uzyskać tytułBIS lub BOS. Najkrótszy okres czasu między pierwszym a dziesiątym BIS/BOS wynosi dwa lata i jeden dzień. Ten okres ma uniemożliwić kotu zbyt szybkie zdobycie tytułu DSM Distinguished Show Merit.
“DSM” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.

DVM Distinguished Variety Merit
O ten tytuł ubiegać się mogą koty w pełni uznanych ras włącznie z kastratami oraz koty wstępnie uznanych ras uczestniczące w wystawach krajowych i międzynarodowych FIFe.
By uzyskać tytuł DVM kot musi minimum 10 razy uzyskać tytuł BIV –
(klasy wystawowe 1-12) Najkrótszy okres czasu między pierwszym a dziesiątym BIV wynosi dwa lata i jeden dzień. Ten okres ma uniemożliwić kotu zbyt szybkie zdobycie tytułu DVMDistinguished Variety Merit. “DVM” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota. Liczą się oceny uzyskane od 1.01.2008 roku.

DM DISTNGUISHED MERIT
Zdobycie tytułu Distinguished Merit (DM) jest uwarunkowane urodzeniem przez kotkę przynajmniej 5 kotów, które zdobyły tytuły International Champion/International Premior.
W przypadku kocura – spłodzeniem przynajmniej 10 kotów, które zdobyły tytuły International Champion/International Premior. Ważne są wyłącznie tytuły zarejestrowane przez FIFe. “DM” to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.

NW NATIONAL WINNER Tytuł wprowadzony od 01.01.2011
W każdym kraju członkowskim FIFe członek FIFe może zdecydować, na jakich zasadach przyznaje się ten tytuł. Należy spełnić następujące warunki:
Członek FIFe może nadać tytuł maksymalnie 15 kotom w danym roku kalendarzowym; koty mogą uzyskać tylko jeden tytuł NW w danym roku kalendarzowym.
Koty takie muszą mieć za sobą rywalizację na wystawach w danym roku kalendarzowym w klasach 1-12 lub 14; Członek FIFe może zdecydować, na jakiej minimalnej ilości wystaw koty takie muszą być pokazane.
Rywalizacja o tytuł NW może opierać się jedynie na rezultatach z wystaw organizowanych przez Członka FIFe przyznającego tytuł.
Członkowie FIFe mogą przyznawać tytuł NW jedynie kotom ras w pełni uznanych, zarejestrowanych w ich własnych Księgach Rodowodowych (jak również kotom domowym), i które należą do ich członków indywidualnych.
Zwycięskie koty będą miały swój tytuł NW zarejestrowany w taki sam sposób, w jaki rejestruje się inne oficjalne tytuły FIFe. tzn. tytuł “NW“umiejscowiony będzie przed pełnym imieniem kota i wszelkimi innymi tytułami kota.

Imiona kotów z tytułem National Winner muszą być opublikowane

OPRACOWANIE : CAT CLUB VICTORIA GDAŃSK 2020

Opracowane na podstawie Regulaminu Wystawowego Felis Polonia
do pobrania poniżej ...
https://catclubvictoriagdansk.pl/wp-content/uploads/2020/06/67641337_2419218541734042_7704267620660281344_o-160x160.jpg
https://catclubvictoriagdansk.pl/wp-content/uploads/2020/06/IMG_8196-160x160.jpg
https://catclubvictoriagdansk.pl/wp-content/uploads/2020/06/20479770_1914232092232692_4071314364589259636_n-160x160.jpg
https://catclubvictoriagdansk.pl/wp-content/uploads/2020/06/20479865_1914232255566009_1476893902112439690_n-160x160.jpg
https://catclubvictoriagdansk.pl/wp-content/uploads/2020/06/12841319_992701154149958_4641840772229637695_o-160x160.jpg
https://catclubvictoriagdansk.pl/wp-content/uploads/2020/06/27624719_2015691542086746_82662374557382351_o-160x160.jpg
Kontakt
Prezes Katarzyna Ziółkowska 789-207-707
Zarząd Klubu oraz Biuro Hodowlane :
80-809 Gdańk , Rogalińska 21A / 14
Mail - Zarząd : zarzad-catclubvictoria@wp.pl
Mail - tylko sprawy hodowlane : ccvictoriagdansk@wp.pl

kot-i-kicia-ruchomy-obrazek-0077

Copyright Cat Club Victoria 2020 iz
Dane Klubu
KRS 0000835054
80-809 Gdańsk , Rogalińska 21a/14
NIP 583-339-36-70
NOWY Nr konta: Nest Bank SA
58 2530 0008 2049 1074 3242 0001
IBAN : PL 58 2530 0008 2049 1074 3242 0001
SHIFT / BIC : NESBPLPW